Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen met daarop het antwoord. Als u een vraag wilt stellen aan Deurwaarderskantoor Jansen, kunt u gebruik maken van het formulier.


Ik ben werkgever en heb een loonbeslag ontvangen, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder heeft een loonbeslag bij u afgeleverd. Per deze datum dient u een (gedeelte van) het loon in te houden en naar ons over te maken. De gestelde beslagvrije voet is het gedeelte van het loon dat u naar uw werknemer over dient te maken. Alles boven deze beslagvrije voet, alsmede de vakantiegelden, bonussen, overuren en dertiende maand, dient u naar ons over te maken.
Wanneer onze vordering bijna voldaan is, verneemt u dat van ons. Ook zullen wij u berichten als wij het beslag opheffen.


Wanneer kan ik een vordering bij een gerechtsdeurwaarder indienen?

Wanneer uw klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is het raadzaam nog een aanmaning te sturen. Is dan nog steeds niet betaald, dan kunt u uw vordering bij ons uit handen geven. Wij verwijzen u naar ons contactformulier.


Hoe geef ik een vordering uit handen?

U stuurt de onbetaald gebleven facturen naar ons op, samen met alle andere relevante informatie. Bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden die u hanteert, of afspraken die u met uw klant heeft gemaakt. Ook als u bekend bent met verweer en tegenargumenten van de schuldenaar, vernemen wij dat graag zodat wij de zaak op de juiste wijze kunnen aanpakken.


Hoe lang duurt het voordat een zaak tot een rechtsprocedure komt?

Dat wordt weer bepaald door een aantal factoren: de volledigheid van uw dossier, of uw schuldenaar op het opgegeven adres woont, of uw schuldenaar verweer maakt en hoe snel u reageert op een eventueel verweer. In principe zal de rechtsprocedure na ongeveer twee weken na aanlevering kunnen worden opgestart. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ook meer stappen nemen in het incassotraject, om nog vóór de rechtsprocedure tot een oplossing te komen.


Heeft u een klacht?

Wij doen ons uiterste best om iedereen met respect en op een humane manier te behandelen. Het kan desondanks voorkomen dat u een klacht heeft. Wij zullen uw klacht met zorg behandelen, via ons interne klachtenprotocol is geregeld hoe wij hier mee omgaan. Wij streven naar een gezamenlijk oplossing. Wordt de klacht door ons ongegrond verklaard of komen wij er samen niet uit, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer is een onafhankelijke partij en toetst de afhandeling aan de daarvoor geldende regels.

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u ons contactformulier via de website invullen. Wij nemen daarna contact met u op.


Wat is een exploot?

Een exploot is een ambtelijk stuk met juridisch taalgebruik. Om dit eenvoudiger te lezen kunt u in onderstaande bijsluiters een korte uitleg vinden.

Bijsluiter Aanzegging Ontruiming

Bijsluiter Bankbeslag

Bijsluiter Loonbeslag

Bijsluiter Beslag op auto / inboedel

Bijsluiter Betekening Vonnis

De bijsluiters zijn gemaakt door onze beroepsorganisatie, de KBvG. Via bovenstaande linken kunt u de bijsluiter kiezen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.