Incassotraject

De huur die niet betaald wordt, een energienota, een factuur die niet voldaan wordt, of deels,
iedereen krijgt wel eens te maken met een persoon of bedrijf die niet betaalt.

Klanten kunnen zich om veel verschillende redenen niet houden aan bepaalde betaalafspraken. Dus je stuurt nog maar eens een herinnering.. en wellicht nog één. Maar wat doe je dan? Eigenlijk is het heel simpel; je wilt betaald krijgen!  

Het is voor een schuldeiser vaak veel werk om het verschuldigde bedrag betaald te krijgen. Daarom kunt u uw vordering bij ons uit handen geven. Een gerechtsdeurwaarder kent de procedures en is bevoegd vanaf het incassotraject tot en met het afwikkelen van de vordering.  Daarnaast adviseert hij zijn opdrachtgever over de te nemen stappen. 


Maar wat houdt een incassotraject in? 

Een incassotraject is voor het gemak in te delen in drie fasen.

Fase 1 

In deze eerste fase, ook wel de minnelijke fase genoemd, draagt de gerechtsdeurwaarder zorg voor:

 • Het invoeren van de vordering en het aanmaken van een persoonlijk dossier
 • Het verifiëren van het adres van de schuldenaar
 • Het versturen van aanmaningen per post, telefoon, fax en/of e-mail
 • Het verwerken van vragen, telefoontjes en/of email's van de schuldenaar
 • Het verwerken van betalingen van de debiteur, het aangaan en controleren van een betalingsregeling
 • Het informeren bij het DBR en collega's
 • Het geven van advies aan de opdrachtgever, omtrent de verdere acties zoals het dagvaarden
 • Het maken en uitbrengen van een dagvaarding

Als de schuldenaar helemaal niet reageert op fase 1 van het incassotraject, zet de deurwaarder het gerechtelijk traject in gang. 
Het gerechtelijk traject is onder te verdelen in twee fasen:

Fase 2 

In deze fase, ook wel de gerechtelijke fase genoemd, wordt de gerechtelijke procedure in gang gezet:

 • De dagvaarding is uitgebracht en wordt bij de rechtbank aangeleverd
 • Er kan een procedure bij de rechtbank komen
 • Bij gehele betaling van de vordering wordt de procedure gestaakt
 • Na een geslaagde procedure wijst de rechter een vonnis

Het vonnis, of een andere titel, is voor de gerechtsdeurwaarder fundamenteel om over te gaan naar de volgende fase.

Fase 3 

In de derde en laatste fase is de titel namelijk de basis waarop de gerechtsdeurwaarder mag executeren. Deze fase wordt dan ook wel de executiefase genoemd. Hierbij ligt de focus op het incasseren van de vordering, dit gebeurt door:

 • Het vonnis uit te reiken aan de schuldenaar
 • Contact met de schuldenaar onderhouden
 • Beslag leggen op het inkomen of de uitkering
 • Beslag leggen op de bankrekening
 • Beslag leggen op de (on)roerende zaken

Afhankelijk van het soort vordering, kan er in het uiterste geval overgegaan worden tot:

 • Het afsluiten van warmte
 • Het afsluiten van water
 • Het ontruimen van de woning

Aangezien onze werkwijze zich richt op het respectvol en humaan incasseren, zullen laatstgenoemde handelingen bij uitzondering ingezet worden als de schuldenaar niet meewerkt.