Executietraject en beslagleggingen

Wanneer u een titel heeft verkregen om uw vordering te incasseren, starten wij voor u het zogeheten 'executie traject' op.
Tijdens dit traject zullen wij de schuldenaar proberen te bewegen zodat deze een betalingen gaat doen.

Wij kunnen op verschillende manieren betalingen verkrijgen. Zo kunnen wij:

Beslag leggen op het inkomen of de uitkering.

Wij kunnen informeren naar de uitkerende instantie en de werkgever. Indien het zinvol is om beslag te leggen, doen wij dat.
De schuldenaar krijgt dan een beslagvrije voet toegewezen, alles boven deze beslagvrije voet zal onder het beslag vallen. 
Door middel van de gelden die onder dit beslag vallen zal de vordering afgelost worden.

Beslag leggen onder een derde

Het kan zijn dat een schuldenaar een eigen zaak heeft en werkzaamheden verricht voor een derde. Wij kunnen dan beslag leggen onder deze derde. Ook kan het zijn dat de schuldenaar een (bestuurder van) een vennootschap is. Zij voert dan wellicht werkzaamheden uit voor een derde. 

Beslag leggen op de bankrekening

Wanneer wij weten dat een schuldenaar bij een bepaalde bank bankiert, kunnen wij beslag leggen op de bankrekening. Door onze real time verbinding met het systeem van de bank, kunnen wij op elk gewenst moment het beslag leggen. De eventuele tegoeden die ten tijde van het beslag worden aangetroffen, worden naar ons overgemaakt. 

Beslag leggen op de roerende zaken

Wanneer een schuldenaar een bekend woon- of zaakadres heeft, kunnen wij beslag leggen op de aldaar aanwezige roerende zaken. Door onze online verbinding met het RDW, kunnen wij zien of de schuldenaar in een voertuig in bezit heeft. Het is het dan ook mogelijk dat er beslag gelegd wordt op een auto of ander voertuig. Wanneer er beslag is gelegd mag de schuldenaar de roerende zaken niet meer verkopen. Soms komt het voor dat de gerechtsdeurwaarder de roerende zaken in bewaring neemt, ter voorkoming van eventuele verkoop door de schuldenaar. Wanneer de schuldenaar na de inbeslagname nog steeds niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder tot verkoop over gaan. Zie hieronder het kopje 'Roerende zaken verkopen'.

Beslag leggen op de onroerende zaken

Een gerechtsdeurwaarder kan onderzoeken of iemand onroerende zaken op naam heeft staan. Indien dit zo is, kan de gerechtsdeurwaarder hier beslag op leggen. Dit beslag wordt ingeschreven in het Kadaster. Door dit beslag kan de woning niet meer overgedragen worden. Wanneer de schuldenaar na de inbeslagname nog steeds niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder een notaris benoemen om tot verkoop over gaan. Zie hieronder het kopje 'Onroerende zaken verkopen'.

Roerende zaken verkopen

Indien de gerechtsdeurwaarder roerende zaken in beslag genomen heeft, kan hij overgaan tot het verkopen van deze zaken. Dit gebeurt als de schuldenaar geen betalingen verricht. De verkoop wordt aan de schuldenaar aangezegd. De gelden die voortvloeien uit de verkoop, strekken in mindering op de vordering.

Onroerende zaken verkopen

Indien de gerechtsdeurwaarder onroerende zaken in beslag genomen heeft, kan hij overgaan tot het benoemen van een notaris. Deze notaris zal overgaan tot het verkopen van de onroerende zaken. Veelal heeft de schuldenaar nog een eerste hypotheekhouder, de gerechtsdeurwaarder zal deze dan verzoeken om tot verkoop over te gaan. De gelden die voortvloeien uit de verkoop, strekken in mindering op de vordering.

Beslag op de aandelen

Indien de schuldenaar een bedrijf is, kunnen wij beslag leggen op de aandelen. Er wordt in de registers gekeken en aan de hand daarvan wordt het beslag gelegd. Wanneer betalingen hierna nog steeds uitblijven, kunnen de aandelen verkocht worden.

De woning afsluiten van nutsvoorzieningen

Een maatregel die we zo lang mogelijk proberen uit te stellen, is het afsluiten van nutsvoorzieningen in de woning. Wij zullen nooit direct hier toe over gaan, er wordt eerst gekeken of de vordering op andere manieren geïncasseerd kan worden. Indien dit toch niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen wij overgaan tot het afsluiten van de nutsvoorzieningen. U kunt hierbij denken aan de warmte, gas, water of het licht.

De woning ontruimen

Wanneer de schuldenaar zijn huur niet betaalt, kan de gerechtsdeurwaarder hem uit de woning zetten. Deze zogeheten ontruiming wordt na de gerechtelijke procedure aan de schuldenaar aangezegd, zodat deze nog de kans krijgt om alles te betalen. Wordt de achterstand niet voldaan, dan kan dat er toe leiden dat de woning ontruimd wordt.