Ik heb stukken per post of van de deurwaarder ontvangen

U kunt van ons kantoor zowel post, als stukken van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.
Post ontvangt u meestal in een kleine envelop, een stuk van de deurwaarder zit in een grote envelop met de vermelding;
' Ambtelijk stuk, direct openen'.

Hieronder zetten wij informatie over de zes meest voorkomende stukken voor u op een rijtje.


Aanmaning ontvangen
Indien u een aanmaning heeft ontvangen wordt u gesommeerd om de vordering te betalen binnen een in de brief gestelde termijn. Wanneer deze termijn verloopt en de vordering niet betaald is, kan de opdrachtgever er voor kiezen om de zaak voor te laten komen bij de rechtbank of het kantongerecht. Dit wordt gedaan door de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder uit te laten brengen. Het laten uitbrengen van een dagvaarding en het voorkomen bij de rechtbank brengt hoge kosten met zich mee.

Dagvaarding ontvangen
Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is de deurwaarder bij u langs geweest om dit aan u af te geven. Indien u niet aanwezig was, is deze in een grote envelop in uw brievenbus achtergelaten. Een dagvaarding is een officiële akte. De dagvaarding wordt op verzoek van de eiser (de partij die het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij (degene die het geld verschuldigd is). In de dagvaarding wordt u opgeroepen om op een bepaalde datum bij de rechter te verschijnen. Heeft u een dagvaarding ontvangen en wil u de zitting voorkomen? Neem dan direct contact met ons op.

Betekening van het vonnis ontvangen
Een vonnis is een beslissing van de rechter. Een vonnis wordt uitgesproken door een rechter van een rechtbank of een kantongerecht. Bij de betekening hiervan overhandigt de gerechtsdeurwaarder een schriftelijke mededeling van het vonnis aan u.
Het kan zijn dat er een termijn genoemd wordt, waarbinnen de schuld betaald moet worden. Wanneer dat niet wordt gedaan, mag de gerechtsdeurwaarder stappen ondernemen om de vordering te incasseren. Één van die stappen is beslag leggen.

Beslag op het inkomen of de uitkering ontvangen
Als er een uitspraak is van de rechter of er is een andere titel, en de schuld wordt niet afgelost, dan mag de gerechtsdeurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Één van die maatregelen is beslag leggen op het inkomen, zoals op het loon of een uitkering. Een deel van het loon of de uitkering waarop beslag is gelegd, wordt dan niet aan de schuldenaar maar aan de gerechtsdeurwaarder betaald. De inkomsten waarop beslag is gelegd worden gebruikt om de schulden af te lossen. Wanneer u niet meer rond kunt komen, verzoeken wij u om het formulier voor een herberekening van de beslagvrije voet in te vullen.

Bankbeslag ontvangen
Als er een uitspraak is van de rechter of er is een andere titel, en de schuld wordt niet afgelost, dan mag de gerechtsdeurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Één van die maatregelen is beslag leggen op een bankrekening. Het geld dat ten tijde van het beslag op uw bankrekening staat, wordt gebruikt voor het aflossen van de schuld. Heeft u een beslag op uw bankrekening? Dan kunt u de bank verzoeken om ons met spoed een zogeheten 'derdenverklaring' toe te sturen. Hierdoor zal de bank aan de gerechtsdeurwaarder verklaren wat er op de rekening stond en kunt u weer beschikken over uw rekening. De gelden worden wel gereserveerd voor de gerechtsdeurwaarder.

Beslag op de roerende / onroerende zaken
Als er een uitspraak is van de rechter of er is een andere titel, en de schuld wordt niet afgelost, dan mag de gerechtsdeurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren.  Voorbeelden van die maatregelen is beslag op de roerende en onroerende zaken.

Bij beslag op de roerende zaken (bijvoorbeeld de inboedel of de auto) mogen de zaken niet meer verkocht worden. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen door de gerechtsdeurwaarder in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van de schuld. 

Bij beslag op de onroerende zaken, zoals een huis of een schip, mogen de zaken niet meer verkocht worden. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen door de gerechtsdeurwaarder in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van de schuld.