Beslagvrije voet berekenen

Indien er beslag gelegd is op uw inkomen, is de gerechtsdeurwaarder bij u langs geweest om dit aan u kenbaar te maken.
Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een 'exploot van executoriaal derdenbeslag' aan u betekend.

Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht een deel van uw inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen.
Dit deel van uw inkomen wordt aan de gerechtsdeurwaarder afgedragen, het andere deel wordt aan u uitbetaald. Het deel wat aan u uitbetaald wordt, wordt ook wel 'de beslagvrije voet' genoemd.

Indien u stelt dat u niet rond kunt komen van de vastgestelde beslagvrije voet, kan het gerechtsdeurwaarderskantoor de beslagvrije voet voor u herberekenen. Het kantoor heeft hiervoor echter wel een aantal gegevens en bewijsstukken van u nodig. Zonder de hierna te noemen gegevens kan zij de beslagvrije voet niet herberekenen, het is dan ook belangrijk dat u deze gegevens juist aan de gerechtsdeurwaarder opgeeft.

De gegevens die u aan moet leveren zijn:

    - een bewijs van uw inkomen;
    - een bewijs van het inkomen van uw partner en/of van andere meerderjarige personen die bij u op uw adres verblijven;
    - een bewijs van uw huur of hypotheek;
    - een bewijs van uw huurtoeslag;
    - een bewijs van uw ziektekostenverzekering;
    - een bewijs van uw zorgtoeslag;
    - een bewijs van het kindgebonden budget.

Deze bewijsstukken dient u te mailen naar exe@dwk-jansen.nl of te verzenden naar ons postbusnummer, onder vermelding van uw dossiernummer. Nadat het kantoor uw gegevens ontvangen heeft, zult u hier binnen 5 dagen een reactie op krijgen. Wanneer uw gezinssituatie, uw woning of uw inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd tijdig door aan de gerechtsdeurwaarder. Indien nodig zal hij de beslagvrije voet voor u aanpassen.

Indien u de beslagvrije voet zelf wil berekenen, kunt u dat hier doen.