Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

Sinds 2001 zijn wij gevestigd in Purmerend. Wij begonnen in een oud stadspand, midden in het centrum van Purmerend.
Omdat het pand ons te klein werd, hebben wij in 2015 een oud kinderdagverblijf omgetoverd in een prachtig kantoor.

Ondertussen zijn wij uitgegroeid naar een enthousiast en hardwerkend team, bestaande uit diverse gerechtsdeurwaarders, juristen, incasso- en executiespecialisten. Ook bieden wij HBO-studenten de kans om zich bij ons te ontwikkelen. Wij werken door heel Nederland, zodat iedereen elke vordering bij ons uit handen kan geven.

Een vordering kan bij ons van A tot Z behandeld worden. Daarbij leggen wij de focus op het respectvol en sociaal incasseren. Een persoonlijke en menselijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel. Zo krijgt elke schuldenaar bij ons één vaste dossierbehandelaar toegewezen, die hij altijd rechtstreeks kan en mag benaderen.  

Zo kunt u bijvoorbeeld uw openstaande factuur naar ons toesturen, waarna wij het incassotraject voor u in gang zetten.
Wij sturen dan bijvoorbeeld nog enkele aanmaningen voordat wij overgaan naar het gerechtelijk traject. Daaruit vloeien veel betalingen en regelingen voort, gebleken is dat ongeveer 60% in de minnelijke fase direct betaalt en 30% een regeling met ons treft. We bieden de schuldenaar de gelegenheid om op ons inloopspreekuur te komen, waar een medewerker van het team Intensief Beheer voor hem klaar staat. Ook maken wij gebruik van diverse informatiebronnen zodat wij de (financiële)situatie van de schuldenaar zo veel mogelijk in kaart kunnen brengen, alvorens overgegaan wordt tot het gerechtelijk traject. Op deze manieren krijgt de schuldenaar ruim de tijd om de vordering te voldoen en weten wij of het voor de overige 10% zinvol is om het gerechtelijk traject op te starten, zonder dat er hoge kosten bijgekomen zijn.

Wanneer wij overgaan naar het gerechtelijk traject, kunnen wij tegenwoordig al op voorhand veel informatie verschaffen.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld bij collega deurwaarders informeren omtrent beslagleggingen. De informatie die wij kunnen verkrijgen, nemen wij mee in de afweging om de zaak aan te brengen bij de rechter. Wanneer de zaak complexer is, kan het voorkomen dat de schuldenaar het niet eens is met de vordering. Er kan dan een procedure komen. Onze juriste zal gedurende deze periode de zaak volledig voor u onder handen nemen, zodat u daar geen werk aan heeft.

Wanneer er een vonnis is gewezen, of u zelf al een titel heeft, kunnen wij na betekening van de titel direct over gaan tot het incasseren van de vordering. Wanneer de schuldenaar nog steeds niets uit eigen wil regelt, kan de gerechtsdeurwaarder over gaan tot het leggen van beslag. Ook is het mogelijk dat er andere executiemaatregelen getroffen worden, dit hangt ook af van het soort vordering.


Binnen ons kantoor kan iedere medewerker elke zaak behandelen, op deze manier kan de schuldenaar altijd contact opnemen en wordt direct te woord gestaan. Ook u kunt op elk gewenst moment telefonisch contact met ons opnemen.


Ondertussen incasseren wij door heel Nederland vorderingen voor diverse soorten opdrachtgevers, zoals:
- de nutsbedrijven, zoals warmte- en waterleidingbedrijven;
- de medische sector, zoals fysiotherapeuten en klinieken;
- de advocatuur;
- de financiële instellingen, zoals de Nationale Nederlanden en bankinstellingen zoals de ING, RABO en de SNS bank;
- diverse incassobureau's;
- ruim 60 woningbouwverenigingen.